Primarna prevencija

čak 30–50% malignih tumora moguće je spriječiti

 • Među čimbenike rizika za nastanak i razvoj malignih bolesti spadaju: obiteljska anamneza, genetska predispozicija, čimbenici povezani sa stilom života (primjerice: pušenje, alkohol, nepravilna prehrana prekomjerna tjelesna težina, nedostatna tjelesna aktivnost), izloženost zračenju, profesionalna izloženost, izloženost karcinogenima u okolišu, infekcije, neke imunodeficijencije i lijekovi
 • Provedba primarne prevencije relativno je jeftina i lako izvediva, uključujući nadzor nad duhanom, prehrambene smjernice i mjere porezne politike koje promiču zdrav način života. S obzirom da već visoki troškovi onkološke dijagnostike i liječenja i dalje rastu, prevencija može dovesti i do neto ušteda
 • Za svaki od ciljeva prevencije potrebno je:
 1. osnažiti kapacitete i infrastrukturu za provođenje mjera primarne prevencije
 2. provoditi mjere primarne intervencije primjenom intersektorskog i
  multidisciplinarnog pristupa
 3. unaprijediti sustav praćenja pokazatelja i procjene učinkovitosti mjera
  primarne prevencije

Pretilost

 • 18,0 % odraslih, te 13,9 % djece u RH u dobi od sedam godina je pretilo
 • Zdravstvena edukacija trebala bi početi već u predškolskoj dobi, uvođenjem zdravstvenog odgoja u ustanove predškolskog odgoja, kao i u kurikul tijekom odgojno-obrazovnog procesa

Pušenje

 • Pušenje je najvažniji preventabilni uzrok preuranjene smrtnosti i pobola na svijetu
 • Povezano s nastankom različitih sijela raka: pluća, usne šupljine, nosne šupljine i sinusa, ždrijela, grkljana, jednjaka, želuca, gušterače, jetara, mokraćnog mjehura, bubrega, vrata maternice i mijeloidne leukemije
 • Četvrtina odraslih u RH puši svakodnevno, što je znatno više od europskog prosjeka (21 %)3 – među 15-godišnjacima je 23% redovitih pušača, što je drugi najviši postotak među europskim zemljama, odmah iza Bugarske
 • Unaprjeđenjem zakonodavnih i poreznih mjera i daljnja edukacija o štetnim učincima i posljedicama pušenja duhana, posebice kod maloljetnika, ključni su kako bi se smanjili morbiditet i mortalitet vezani uz rak.

Alkohol

 • Povezan s nastankom raka usne šupljine, ždrijela, grkljana, jednjaka, jetre, debelog crijeva, rektuma i dojke
 • Očekuje se izrada Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti i Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti u okviru kojih će se razraditi mjere i aktivnosti iz svih područja ovisnosti uključujući duhan i alkohol

Cijepljenje

 • Cijepljenje ima značajnu ulogu u smanjenju incidencije raka koji uzrokuju infekcije
 • Trenutačno su dostupna dva cjepiva: cjepivo protiv HBV-a (hepatitis B virus) koji može uzrokovati rak jetre i cjepivo protiv nekih tipova HPV-a (humani papilloma virus) koji mogu uzrokovati rak vrata maternice, rodnice, stidnice, penisa, anusa, usne šupljine i grla
 • Potrebna je sustavna edukacija djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova i roditelja djece u odgojno-obrazovnom procesu, kako bi se povećao odaziv na cijepljenje protiv HPV infekcija i prije nego što djeca dosegnu dob za cijepljenje

Štetni čimbenici iz okoliša

 • Važno je sustavno praćenje kancerogenih tvari prisutnih na radnom mjestu kroz postupke procjene rizika na radnom mjestu te provođenje mjera za smanjenje njihove prisutnosti i izloženosti radnika, kao i kontinuirano praćenje zdravlja izloženih
 • Potrebno je osigurati odgovarajuću razinu edukacije o rizicima povezanima s prisutnošću kancerogenih tvari za poslodavce i zaposlenike na radnom mjestu
 • Kod radnika, poslodavaca, liječnika, stručnjaka i inspekcije rada mora se postići viši stupanj svijesti o posljedicama izloženosti kancerogenim tvarima i o tome što se može učiniti kako bi se spriječila ta izloženost
 • Osim zabrane proizvodnje i korištenja azbesta važno ukloniti i na odgovarajući način zbrinuti sav azbest koji se još uvijek nalazi u našem okruženju

Oštećenja ozonskog omotača

 • Od melanoma je u RH 2017. oboljelo 805 osoba, od čega 439 muškaraca i 366 žena
 • Četvrtina oboljelih je mlađa od 50 godina
 • Iako je preživljenje od melanoma nešto više nego za ostala sijela raka, RH ipak zaostaje za Europom te se nalazi na 21. mjestu od 28 europskih zemalja, pri čemu je kod 20 zemalja preživljenje iznad 80%
 • Jedna od mjera za smanjenje rizika od raka kože uzrokovanog izlaganjem UV zrakama jest edukacija javnosti o njegovim štetnim učincima i edukacija o pravilnom korištenju UV zaštite. Ciljane skupine od posebnog značaja mladi su ljudi koji koriste solarije

Radno okruženje

 • Potrebno je razviti svijest o zdravim radnim mjestima, koja omogućavaju zaposlenicima održavanje zdravih životnih navika (kretanje, dostupnost uravnotežene prehrane) i reduciranje izloženosti faktora rizika na najmanju moguću mjeru.
0
onkoloških pacijenata u Hrvatskoj
0
novooboljelih od malignih bolesti godišnje
0
bolesnika godišnje umre od raka
Loading...