Palijativna skrb

Palijativna skrb i ublažavanje boli

  • Ispitivanja provedena na pacijentima s uznapredovalim rakom pokazuju da rana integracija palijativne skrbi u uobičajenu onkološku skrb smanjuje teret simptoma, poboljšava kvalitetu života i ishode za njegovatelja, te može poboljšati preživljavanje
  • Mrežom javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene zaštite – uz provođenje opće razine palijativne skrbi u djelatnosti opće/obiteljske medicine, patronažne službe, zdravstvene njege u kući te djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece – predviđena su i 52 koordinatora za palijativnu skrb i mobilna palijativna tima te 83 palijativne postelje u stacionarima domova zdravlja koji provode specijalističku palijativnu skrb, a u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti predviđene su 352 palijativne postelje
  • Zdravstveno osoblje se educira o palijativnoj medicini, ali prijedlog je da strukovne komore donesu pravilnike o dodatnom usavršavanju, kao i da se senzibiliziraju javnost, nevladine i vjerske udruge da se aktivno uključe u sustav palijativne skrbi, putem sustava volontiranja ili savjetovališta za bolesnike i obitelj
  • Ciljevi do 2030. su definirati potrebne kapacitete kroz broj ustanova, stručnjaka, koordinatora, mobilnih palijativnih timova, definirati način financiranja i ostvarivanja prava pacijenta na usluge iz djelokruga palijativne skrbi, te definirati način informiranja svih zdravstvenih radnika uključenih u liječenje onkoloških pacijenta o postojećem sustavu za palijativnu skrb i o svakoj novoj promjeni, definirati način informiranja onkoloških pacijenata o postojećem sustavu palijative, definirati edukaciju stručnjaka potrebnih za palijativnu skrb, kao i edukaciju svih zdravstvenih radnika tijekom redovitog školovanja i kroz obvezu trajnog stručnog usavršavanja, te planirati sredstva za financiranje prostora, opreme i osoblja potrebnog za provođenje palijativne skrbi
0
onkoloških pacijenata u Hrvatskoj
0
novooboljelih od malignih bolesti godišnje
0
bolesnika godišnje umre od raka
Loading...