Cilj NSOPR-a je poboljšanje zdravlja građana tijekom cijeloga života, smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenje i povećanje kvalitete života oboljelih od raka u Republici Hrvatskoj na razinu zapadnoeuropskih zemalja.

NSOPR ima širok stručni i društveni konsenzus te uporište u europskim zdravstvenim politikama

• Prošao je javnu raspravu i reviziju Ministarstva financija RH i Ministarstva zdravstva RH u ovom sazivu Vlade RH
• Prihvaćen je od strane svih nadležnih institucija; za početak provedbe potrebno je još samo usvajanje
• Sadrži 12 poglavlja, 143 cilja i podcilja, te 284 mjere/aktivnosti koje će omogućiti onkološkoj zajednici protiv raka u RH da ishod liječenja oboljelih od raka dovede na razinu iznad europskog prosjeka
• Razvijen je u skladu s važećim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Europske unije te je rezultat provedene stručne i javne rasprave u zemlji kao i konzultacija s inozemnim konzultantima
• Reforme unutar pet podsustava onkologije – primarnoj i sekundarnoj prevenciji, dijagnosticiranju, liječenju, palijativnoj skrbi – u 10 godina mogu spasiti grad veličine Karlovca
• Ekonomska analiza napravljena je u suradnji s inozemnim stručnjacima radi osiguravanja kritičke ocjene i određivanja prioritetnosti aktivnosti na temelju njihovih financijskih učinaka
• Provedba će se financirati iz državnog proračuna, proračuna HZZO-a, europskih fondova te potencijalnim zajmovima Svjetske banke
• U izradi sudjelovalo 135 dionika organiziranih u 21 radnu skupinu – zdravstveni radnici, institucionalni stručnjaci (HZZO, HZJZ, IRB, lokalni zavodi za javno zdravstvo, udruge pacijenata)
• Dionici koji, po usvajanju plana mogu utjecati i na njegovu realizaciju su cjelokupni zdravstveni sustav, ministarstva i državne agencije, lokalna i područna samouprava, udruge i druge organizacije civilnog društva, mediji, međunarodne institucije, farmaceutska industrija
• Procjena troškova za implementaciju NSOPR-a je 150 milijuna kuna godišnje, odnosno 1,5 milijardi kuna za 10 godina provedbe, tijekom kojih bi se spasilo više desetaka tisuća ljudskih života

• Hrvatska je u ovom trenutku jedina zemlja EU koja još nije usvojila nacionalnu strategiju protiv raka, a Europski plan protiv raka trebao bi biti predstavljen do kraja 2020.