Dijagnostika

Metode snimanja

 • Zakašnjela dijagnoza te posljedično kašnjenje početka liječenja imaju značajnu ulogu u visokom omjeru smrtnih slučajeva u odnosu na incidenciju raka u RH
 • Studije provedene u zemljama s visokim dohotkom ukazuju da je liječenje oboljelih kojima je rak dijagnosticiran u početnom stadiju 2 do 4 puta jeftinije od liječenja oboljelih kojima je rak dijagnosticiran u uznapredovalom stadiju
 • Potrebno je standardizirati dijagnostičke i intervencijske radiološke postupke onkoloških pacijenta za najčešće vrste raka na razini RH, te uključiti radiologe u sve multidisciplinarne onkološke timove na razini pojedinih institucija
 • Nužno je koristiti europske standarde obnavljanja i servisiranja radiološke opreme, uspostaviti registar radiološke opreme te detaljno analizirati broj pretraga premauređaju i prema radiologu u svakoj ustanovi na razini RH kao i kvalitetu nalaza
 • Važno je uvesti načine kontrole kvalitete opisivanja radioloških pretraga kod onkoloških pacijenta, jer se do 25% pacijenta potencijalno krivo liječi zbog neadekvatne radiološke obrade, dok se u isto vrijeme brojni pacijenti bez potrebe upućuju na pojedine pretrage (npr. MRI dojki)
 • Onkološki pacijenti, ovisno o kliničkim indikacijama za pretragu, moraju se na radiološke pretrage uključivati kroz prioritetne liste čekanja
 • Pacijenti također moraju pokazati veću odgovornost kako bi se izbjegla višestruka naručivanja, nedolasci na zakazane termine i nepodizanje nalaza dijagnostičkih pretraga
 • Ciljevi su:
 1. Poboljšati organizaciju i kvalitetu onkološke dijagnostike i praćenja liječenja
 2. Omogućiti pacijentima bolju dostupnost optimalnih dijagnostičkih postupaka
 3. Poboljšati suradnju i koordinaciju relevantnih dionika u zdravstvenom sustavu osobito liječnika obiteljske medicine, onkologa i radiologa s ciljem osiguravanja racionalne uporabe dijagnostičkih resursa

Patologija i molekularna dijagnostika

 • Molekularnim dijagnostičkim testovima može se otkriti i obiteljska sklonost za razvoj malignih tumora na različitim lokacijama
 • Cilj ovakve dijagnostike je odrediti najučinkovitiju vrstu liječenja za svakog pacijenta
 • Osim pronalaženja optimalne terapije za pacijenta, ovakva istraživanja imaju važnu ulogu u javnom zdravstvu zbog učinkovitije kontrole troškova

Genetičko testiranje i savjetovanje

 • Oko 5 – 10 % zloćudnih tumora je nasljedno, odnosno nastaje kao rezultat prirođenih mutacija
 • Danas je poznato više od 30 različitih gena koji su povezani s povećanim rizikom nastanka određenih vrsta raka
 • U obiteljima u kojima postoji mogućnost nasljednog oblika raka, oboljelu osobu i zdrave krvne srodnike treba uputiti u genetičko savjetovalište. U RH trenutačno u nije adekvatno ni sustavno riješeno pitanje genetičkog savjetovanja za nasljedne vrste raka, osobito za odraslu populaciju, a procjenjuje se da ih je potrebno minimalno 4-5, vezanih uz KBC-e i medicinske fakultete
0
onkoloških pacijenata u Hrvatskoj
0
novooboljelih od malignih bolesti godišnje
0
bolesnika godišnje umre od raka
Loading...