Onkološkim pacijenticama i pacijentima širom Hrvatske osigurano 625 individualnih savjetovanja i sastanaka grupe podrške koje će voditi zaposlenici i stručnjaci udruge SVE za NJU

Psihosocijalna pomoć i podrška onkološkim pacijentima dokazano pridonosi boljim ishodima liječenja i većoj kvaliteti života s bolešću, zbog čega je ovaj oblik podrške oboljelima predviđen i kroz Nacionalni strateški okvir protiv raka, usvojen koncem 2020. godine. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama i muškarcima oboljelima od bilo koje vrste raka, kroz projekt Centra za psihološku pomoć. S ciljem dodatnog jačanja kapaciteta Udruge i osiguravanja psihološkog savjetovanja za onkološke pacijente diljem Hrvatske, Udruga SVE za NJU je 19. travnja 2022. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020. kodnog broja UP.04.2.1.11.0143 o provedbi projekta „Osnaži, pomaži – zajednica rakobornih“.

U sklopu projekta provest će se formalna edukacija zaposlenika i volontera Korisnika i Partnera te „in-house“ edukacija volontera čime će se ojačati kapaciteti za pružanje logističke i psihosocijalne podrške onkološkim i bolesnicama i bolesnicima širom Hrvatske. Neposredna psihosocijalna podrška osigurat će se za 75 onkoloških bolesnika i bolesnica kroz 625 individualnih savjetovanja i sastanaka grupe podrške te će biti organizirana supervizija za profesionalne savjetovatelje i volontere za pružanje peer podrške. Projekt će izravno doprinijeti dostupnosti stručne psihosocijalne podrške onkološkim bolesnicima koja je u Hrvatskoj nedostatna. Također će doprinijeti jačanju zajednice građana u borbi protiv raka i doprinijeti osvještavanju važnosti prevencije.

 

Naziv programa

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv projekta: „Osnaži, pomaži – zajednica rakobornih“

Prijavitelj i korisnik: Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU

Partneri: Hrvatska udruga leukemija i limfomi i Udruga za pomoć ženama oboljelima od raka dojke Sv. Agata – Glina

Ukupna vrijednost projekta iznosi 499.063,21 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 424.203,73 HRK.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 74.859,48 HRK.

Vrijeme provedbe: 19.04.2022. – 19.04.2023.

Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade  Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva