Europska komisija osigurala je četiri milijarde eura u sedmogodišnjem proračunu EU za novi europski plan za borbu protiv raka.

Temeljen na četiri područja (prevencija, rano otkrivanje, dijagnoza i liječenje te poboljšanje kvalitete života preživjelih pacijenata), novi plan osmišljen je kako bi pratio pacijente kroz cijeli tijek bolesti, a time i prevenirao niz oboljenja koje je moguće spriječiti.

“Dok smo se prošle godine borili protiv covida-19, mnogi od  nas su vodili tihu bitku. Bitku protiv raka. Prošle smo godine izgubili 1,3 Europljana od te bolesti, a taj broj nažalost raste”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Pušenje, pretjerana konzumacija alkohola, onečišćenje zraka i opasne tvari prepoznati su kao ključni faktori čijom bi se kontrolom smanjio broj oboljelih. Tako je u planu da se do 2040. smanji broj pušača ispod pet posto populacije. U Hrvatskoj, procjenjuje se, taj je broj na oko 30 posto. Kako bi se spriječilo oboljenje od raka koji uzrokuju infekcije, plan predviđa cijepljenje najmanje 90 posto djevojčica u EU-u i znatno povećanje broja cijepljenih dječaka do 2030.

Do 2025. plan je osigurati testiranje za rak dojke i grlića maternice za 90 posto ženske populacije te za rak debelog crijeva kod ukupne populacije, zbog čega Europska komisija najavljuje novi program skeniranja raka.

Do 2030. bi 90 posto pacijenata trebalo imati pristup nacionalnim sveobuhvatnim centrima povezanim kroz mrežu EU-a.

Dijagnoza raka i liječenje za sve novi je program koji bi trebao zaživjeti do kraja 2021., te poboljšati pristup inovativnim dijagnozama i liječenjima. EK najavljuje i pokretanje Inicijative za razumijevanje raka (UNCAN.eu) kako bi se pomoglo identificiranje pojedinaca s visokim rizikom od kanceroznog oboljenja.

Kad je riječ o osobama koje su preživjele rak, novi europski plan uključuje inicijativu Bolji život za oboljele od raka, što uključuje rehabilitaciju, praćenje mogućih ponovnih pojava tumora i metastatskih bolesti te mjere za socijalnu integraciju i reintegraciju na radnom mjestu.

U planu je novi Centar znanja o raku koji će pomagati u koordinaciji znanstvenih i tehničkih inicijativa povezanih s rakom. Uspostavit će se Europska inicijativa za snimanje raka kako bi se podržao razvoj računalnih alata za poboljšanje personalizirane medicine i inovativnih rješenja.

Poseban će se fokus posvetiti djeci kroz pokretanje programa Pomaganje djeci oboljeloj od raka kako bi im se osigurao pristup brzom i optimalnom otkrivanju, dijagnozi, liječenju i skrbi.

Tijekom ove godine uspostavit će se i Registar nejednakosti kako bi se mogli identificirati trendovi, razlike i nejednakosti među zemljama članicama u pogledu tretiranja raka.

Prošle je godine dijagnosticiran karcinom kod 2,7 milijuna ljudi u Europskoj uniji, a 1,3 milijuna je izgubilo život u borbi s tom bolešću.

Plan za borbu protiv raka ključni je dio Europske zdravstvene unije, koju je najavila predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.