Hrvatskom saboru Vlada je sa sjednice u četvrtak uputila prijedlog Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine, kojim se želi unaprijediti sveobuhvatno praćenje, prevencija i liječenje malignih bolesti.

Dokument sadrži objedinjene mjere primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike.

 

Više pročitajte ovdje.