Rak je vodeći javnozdravstveni problem u Republici Hrvatskoj kao i u cijeloj EU. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj živi 170.000 osoba koje su bolovale ili boluju od raka. Svjestan ovih alarmantnih pokazatelja i potrebe za adekvatnom strategijom, ministar Vili Beroš je na razini Vlade predstavio Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. godine.

 

Više pročitajte ovdje.