Ministarstvo zdravstva očitovalo se na apel inicijative Hrvatska protiv raka, te potvrdilo kako je Nacionalni strateški okvir protiv raka 2020.-2030. u završnoj fazi donošenja, te će uskoro biti dostavljen Vladi RH na usvajanje. U očitovanju poslanom na sve udruge koje su potpisale apel, u Ministarstvu ističu i kako je u tijeku priprema dokumentacije potrebne za financiranje provedbe iz EU sredstava.

Inicijativa Hrvatska protiv raka je, podsjećamo, 3. studenog uputila apel za hitnim usvajanjem Nacionalnog strateškog okvira protiv raka u kojemu se ističe kako Hrvatska već 11 godina čeka nacionalnu strategiju. Period je to u kojemu se izmijenilo čak pet vlada, i u kojemu je izgubljeno vrijeme mjereno u godinama i danima života onkoloških pacijenata – Hrvatska je u tih 11 godina izgubila grad veličine Splita.